Protoi

Ley
Posts: 376
Joined: 07 Jan 2018 00:03

Protoi

Unread postby Ley » 07 Nov 2018 14:54

from: viewtopic.php?f=72&t=1978

Bài viết này đưa giải thích ngắn gọn về câu hỏi "Protoi là cái gì?"

Lời giải thích này nằm trong đối lập mạnh mẽ với các loại "quan niệm về thần" nào (quan điểm của bọn tôi về "thần" ở đây ==> viewtopic.php?f=157&t=3513 ).Tất cả creations ( chúng tôi gọi nó là base grids) được xây dựng với mục đích là tiến hóa với nhiều loài khác nhau.Đây có nhiều loại/dạng quan niệm tiến hóa khác nhau, vì vậy mỗi creation đều đặc biệt [unique] theo cách của nó.Quan niệm tiến hóa của dark là "sinh tồn cho kẻ mạnh" ["survival of the fittest"] áp dụng ở đây.Creation mà chúng ta ở bên trong từ lúc ban đầu dựa vào cuộc thí nghiệm này, cuộc thì nghiệm này thuộc dạng thất bại.Base grid mà chúng ta ở bên trong thuộc dạng còn "trẻ", chỉ có khoảng 16 tỉ năm "theo quan niệm thời gian của trái đất".Main grid (chúng tôi gọi là Prime Creation) khoảng 538 tỉ "năm" (nếu như sử dụng quan niệm "thời gian" ở đây).

Bắt đầu của main grid nó cũng cùng lúc với vật chất [matter].Phát minh ra vật chất [matter] cũng là bước tiếp theo của tiến hóa (ở đây nó có nghĩa sâu hơn so với vật lý ở trái đất...).Nhiều dạng tiến hóa khác nhau được cho phép thông qua creation của vật chất [creation of matter] với nhiều dạng tiến hóa và năng lượng mới, main grid bắt đầu phát triển nhanh hơn.

Khoảng 65 tỉ năm sau main grid trở nên rất lớn và khá thành công, vì vậy beings ở grid quyết định tạo ra "công việc" cho thực thể [entities] người đưa cho beings ở grid những giúp đỡ hay hỗ trợ nếu cần thiết để phát triển và tiến hóa.Chúng tôi sử dụng từ entity theo quy luật nghiêm khắc , bạn có thể xem thêm ở đây ==> viewtopic.php?f=157&t=3516 . Công việc được gọi với cái tên là "Protoi" , mà chúng tôi biết được từ ngôn ngữ Hy Lạp cổ đại rất tương tự với ngôn ngữ được sử dụng hầu hết beings ở Prime Creation sử dụng dạng giao tiếp này.

Ngay từ lúc ban đầu đây có 10 Protoi entities , 4 trong số họ là chủng tộc thiên thần , 6 trong số họ là chủng tộc "năng lượng vật chất" [matter energies].Ngay từ lúc ban đầu và tới bây giờ tất cả Protoi đều nhất trí bầu bởi tất cả entities (lvl1 tới lvl3) trên grid. Lĩnh vực ý thức của being trong gia đình thiên thần không phải là năng lượng vật chất, nó bao gồm năng lượng được sử dụng trước khi phát minh ra vật chất [matter].83% "con người" thuộc về gia đình thiên thần; 17% khác thuộc về 287 chủng tộc khác nhau thuộc dạng "chủng tộc vật chất".

Trong những công việc chính của Protoi là tạo ra không gian cho sinh sống.Nó xây dựng bộ phận grid mới, họ kích hoạt nó và để năng lượng chủ động chạy bên trong (chúng ta được biết tới là "big bang" tạo ra vật chất).Trong trường hợp bình thường nó là "dịch vụ" [service] dành cho lv1 entities, thực hiện bởi "đặc điểm tiến hóa của họ" ["evolutionary specifications"] và Protoi là người "đưa hàng" cho nhiều thứ khác để hỗ trợ sinh sống và phát triển , tiến hóa của nó.Sau khi xây dựng ra không gian, lv1 entity đề nghị vũ trụ trách nhiệm về điều này.Một công việc chính khác của Protoi là tạo ra năng lượng cần thiết cho những ai cần ở creation và cung cấp cho tất cả entities cần dạng năng lượng nào đó mà họ muốn (nhiều loại năng lượng khác nhau).Trong điều kiện ban đầu , đây không hề có lý do gì với cái vụ thiếu năng lượng cả!!! [In the original condition, there is absolutely no reason for any lack of any energy!!!]

Trong những quá trình "tạo ra" vật sống và tiến hóa đây không có "thần" nào hay thứ gì tương tự ở đây!

Creation chúng ta ở bên trong được tạo ra để thử nghiệm một dạng tiến hóa mới.Cũng là nơi phát minh ra "darkness", ban đầu phát minh này tạo ra với mục đích thêm áp lực cho beings trong quá trình phát triển để họ phát triển tốt hơn và nhanh hơn.Cái thí nghiệm này thành công có một ít, nhưng thất bại là hầu hết [but failed in main parts].Quan niệm của cuộc thí nghiệm này dựa vào ý tưởng của cựu Protoi, người mà chúng tôi biết tới với cái tên là "Eartha".Khi chúng tôi Protoi thấy, cuộc thí nghiệm này trở nên tồi tệ hơn, Protoi và Prime creation gửi một cặp của cựu Protoi tới creation này để kết thúc cuộc thí nghiệm này.Nhưng thay vì kết thúc dự án này họ tiếp tục sửa đổi và tất nhiên họ cũng thất bại.Trong khoảng 3.1 tỉ năm họ đã ở đây, họ tự biến thành dark.Chúng tôi được biết tới hai cựu Protoi này là "Orion" và vợ của hắn "Taurus".

Khoảng 730 ngàn "Trái đất thi nghiệm năm" trước đây, Protoi ở Prime Creation quyết định gửi một nhóm lớn của Protoi tới creation để kết thúc hoàn toàn cái cuộc thí nghiệm này.Chúng tôi được gửi tới đây để kết thúc cuộc thí nghiệm này và cứu hoặc chữa trị cho tất cả beings trong creation này.Chúng tôi làm theo lệnh kể cả khi nhóm dark không muốn healing và tấn công chúng tôi nếu họ thấy.

Trong những năm được biết tới là "367a.c" dark đã vượt qua rào chắn không thể đụng tới này [the darks crossed an untouchable border].Đây có cuộc gặp gỡ với Prime Creation, được coi là "trung lập" , giữa nhóm LSA, với Eartha là cầm đầu , và một Protoi entities một phần tử của nhiệm vụ này.Eartha không hề tới một mình như đã sắp xếp , nhưng với Sadana , Lucifer và Ahriman entites.Cảm giác họ không thể nào thuyết phục được Protoi và tiếp tục cuộc thí nghiệm này, họ crashed [giết] một entity quan trọng của Protoi theo cách cuối cùng ở trong Prime Creation người được cho là ở phía trung lập!

Đây trong khoảng khắc này được gọi là "Buddha" (nghĩa là những beings, người được hóa thân ở Siddharrtha Gautama) bỏ qua cái thái độ "quy tắc không vũ lực", mặc áo giáp của mình, lấy đi lá chắn và thanh kiếm của mình và bắt đầu chiến đấu.Nó là khoảng khắc khi lúc vẫn còn điều kiện cứu tất cả beings ở creations này đã được dỡ bỏ và tất cả Protoi trong Prime Creation và nhiệm vụ này bầu được cho là nó quan trọng hơn để kết thúc cái nhiệm vụ này và nếu có vài dark cố gắng dừng lại với mấy thứ nhảm nhí ở đây, chúng tôi không hề có ý định cứu bọn chúng nữa.

Rất nhiều being tốt với ý định hữu hão của bản thân và tộc của họ hoặc tất cả chủng tộc khác nhau ở creation này bắt đầu hợp tác với chúng tôi và hợp thành liên minh.Chúng tôi gọi nó là "Liên minh Protoi".

Return to “Vietnamese”

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot] and 1 guest