Mind (và 3 dạng IQ)

Ley
Posts: 376
Joined: 07 Jan 2018 00:03

Mind (và 3 dạng IQ)

Unread postby Ley » 07 Nov 2018 12:34

Dạng IQ thứ nhất : Brain-mind IQ

Nó sử dụng ở giao diện ( của bộ não) để suy nghĩ - giao diện nó có sức chứa [capacity], nhưng nó không quá lớn.
Trí tuệ ("IQ") của giao diện này rất nhỏ so với 2 dạng IQ khác
- trung bình, IQ của bộ não, như chúng ta gọi nó hiện tại , "brain-mind" IQ, là 65.

Nó có không gian rất giới hạn, và nó có thể nhận thức được giới hạn của bản thân; nó có thể biết rằng nó không biết chuyện gì xảy ra [it can know that it has no idea
of what's going on], nhưng vẫn có thể tạo ra suy nghĩ của mình và thảo luận giải quyết vấn đề,
mặc dù nó có cơ hội mong manh đưa ra cái cách để giải quyết tốt nhất ở không gian này.

Đây là cái "cơ sỡ hoạt động" ở 3D, là nơi bắt đầu.
Bộ phận brain-mind hoạt động cũng giống như động vật "suy nghĩ".
Động vật không hề có kết nối với Outer-Core, nhưng họ vẫn có brain-mind.
Brain-mind không phải là phân dạng [fractal] , nó là analogue.

Sử dụng 3D-brain-mind rất điển hình (không có gì sai với nó cả).
Nó chỉ là không phải thứ tốt nhất để giải quyết vấn đề của bản thân. [It's just not well-equipped to solve problems on its own!]

Brain-minds suy nghĩ theo TỪ [WORDS].Khi bạn suy nghĩ theo từ, bạn sử dụng brain-mind.

Trước đây tôi gọi nó là "ý thức suy nghĩ" ["conscious thinking"] , nhưng cái ý thức nó nằm ở bên trong lĩnh vực ý thức [consciousness field (CF)]
và là chức năng của Outer-Core, nghĩa là nó KHÔNG HỀ LIÊN QUAN tới với "brain-mind".
Vì vậy "ý thức suy nghĩ" không phải cách tốt để gọi.

Ngôn ngữ tồn tại DUY NHẤT bên trong brain-mind!Tương tự, hầu như khi bạn viết (với bút chì) hoàn thành bởi brain-mind (nhưng không phải đánh chữ trên máy tinh).Brain-mind hầu như không hề đủ thông minh để làm toán!

Khi bạn nghĩ thứ gì đó để nói, như đây, theo nghĩa đen suy nghĩ cái từ gì để nói
(sử dụng mỗi từ và nghĩa của nó), là lúc bạn sử dụng brain-mind. [(deciding the words individually and deliberately), then you are using the brain-mind.]

Tôi luôn được dạy "không được đọc trong thẻ nhắc [palm cards]" khi chuẩn bị phát biểu,
và tôi nhận ra là bất cứ ai phát biểu hầu như đọc trong tờ giấy
luôn luôn không hề thú vị để nghe.Đọc chữ trong tờ giấy = sử dụng không trí tuệ của brain-mind! [using the unintelligent brain-mind!]

Khi bạn nói mà không hề suy nghĩ bất cứ thứ gì cả,
ví dụ, bạn bắt đầu từ nào đó và không hề biết cái từ này nó kết thúc như nào;
trong trường hợp này (hầu như lúc bạn nói chuyện) nó KHÔNG hề từ brain-mind,
nhưng thay vào đó là "Outer-Core mind" (OC-mind).

Brain-mind có thể giao tiếp trực tiếp với tiềm thức [subconscious] của bạn (chức năng của harmony)
mà không cần sử dụng phần còn lại của Outer-Core để làm điều đó.
Phần tiềm thức [subconscious] có thể hoạt động với cả 2 brain-mind và OC-mind,
nhưng hầu như nó hoạt động với brain-mind không phải với OC-mind.
Khi tiềm thức [subconscious] hoạt động trên vấn đề nào đó, nó tự suy nghĩ/phân tích [thinking/processing].
và đưa kết quả cho brain-mind hoặc OC-mind.

Đây là mối quan hệ trực tiếp , đảo nghịch giữa brain-mind IQ và trực giác [intuition].
Mối quan hệ này tới từ bộ phận sinh học thống trị ngay ở bộ phận suy nghĩ của bộ não (brain-mind)
đối với trực giác [over the intuition].Do đó, chỉ số brain-mind IQ của bạn càng cao (không phải theo kiểu "IQ" mà bạn biết tới),
cái bộ phận suy nghĩ của bạn càng mạnh, trực giác [intuition] của bạn càng thấp; và ngược lại.

Trực giác là bộ phận của harmony, nó không hề có cách nào để giao tiếp với OC hay OC-mind.
Nó chỉ có thể giao tiếp với brain-mind (của physical avatar).Không có physical avatar , khong có trực giác!

Brain-mind có độ kháng cao hầu hết ảnh hưởng của dark [The brain-mind is highly impervious to most dark influences], nhưng nó có thể ảnh hưởng mạnh ở cảm xúc/cảm giác [emotions/feelings].

Nhận thức [cognition] xảy ra đầu tiên ở OC-mind và hướng tới brain-mind theo
quá trình độ (như trong trường hợp này nó không hề hoạt động như mong đợi) [(which is often not working well or at all).]
Thứ bạn thấy ở nhận thức CHỈ LÀ những gì bạn được đồng bộ hóa.
Vì vậy bạn có cognitions ở OC-mind, nhưng không có bất cứ bộ phận nào khác đồng bộ hóa với brain-mind,
bạn sẽ không thấy gì cả và không hề nhận ra là bản thân bạn có nhận thức! [cognitions]
Đây là cách chính mà bọn dark hay gián đoạn nhận thức của chúng ta, bằng cách gián đoạn đồng hộ hóa
giữa OC-mind và brain-mind.
Những người nhớ giấc mơ của họ (xảy ra giữa ở OC-mind) có vài mức độ đồng bộ hóa
giữa OC-mind và brain-mind.

Khi bạn muốn đưa ra những thứ mà bạn thấy thành từ (từ giấc mơ/nhận thức), bạn sử dụng brain-mind
để thêm từ trong đồng bộ hóa giấc mơ/nhận thức đã được đưa vào bên trong brain-mind và OC-mind.

Chỉ số IQ brain-mind càng cao, nó càng dễ dàng bị "xoay" [rotate] hoặc "xoay vòng tròn" [spin in circles] bởi dark,
ví dụ khi bạn nghĩ cái thứ gì đó chỉ lập lại trong chủ đề đó, không có cách giải quyết , không có ích lợi , và không có kết thúc;
đây là LUÔN gây ra bởi dark shit.Brain-mind nó không bao giờ rotates/spins như vậy. [The brain-mind NEVER rotates/spins like this on its own.]
Vài thứ tại sao rotating nó xảy ra bởi vì rotating LUÔN LUÔN sử dụng TỪ.

Dạng IQ thứ 2: OC-mind IQ

OC-mind (Outer-Core mind) là phân dạng [fractal], không giống với brain-mind, nó không hề.
OC-mind không hề suy nghĩ thành từ [The OC-mind does NOT think in words!]
Hầu hết thời gian bạn luôn suy nghĩ cách giải quyết tốt nhất về vấn đề nào đó, bạn KHÔNG có suy nghĩ về từ! [words]

OC-mind hầu như giúp bạn nói.Khi bạn nói mà không hề suy nghĩ sử dụng từ nào để nói,
bạn sử dụng OC-mind.Khi bạn nghĩ một động từ nào đó để nói, bạn không hề sử dụng OC-mind.

OC-mind chung chung có IQ cao hơn so với brain-mind, nếu như họ được trực tiếp so sánh.
Trung bình IQ của OC-mind là 700! (Một OC mind "ngu ngốc" có 600IQ!)
(Vì vậy bọn tôi có lẽ nói là "sử dụng OC-minh của bạn" thay vì "sử dụng não của bạn" nhưng nó nghe có vẻ quá gượng) [(So maybe we should say 'use your OC-mind!' instead of 'use your brain!' but this doesn't sound so punchy)]

Lắng nghe chỉ có Ở OC-mind, brain-mind không hề dính dáng tới phần này!!
Tôi có một lần thử nghiệm có thể nghe thấy ai đó nói gì đó (phần này để OC-mind làm),
và tôi sẽ trả lời từng chữ một họ sử dụng trong đầu của tôi (đây là brain-mind)
với mục địch "cải thiện kỹ năng nghe của tôi".Khỏi phải nói, nó không hề hoạt động như tôi muốn!
Bởi vì tôi, sử dụng không thông minh brain-mind để ghi đè lại phần nghe, [Least of all, because I was using the unintelligent brain-mind to override the listening work]
thứ mà đã hoàn thành tốt hơn và thông minh hơn OC-mind!

OC-mind không hề dễ bị xoay vòng tròn (như dark shit làm điều đó với brain-mind)
OC-mind không hề có chức năng để xoay tròn, vì vậy dark shit không thể khiến nó xoay tròn.

Gõ bàn phím (nếu như làm điều này mà không suy nghĩ) không phải bởi OC-mind, brain-mind,
hay các dạng mind khác; thay vào đó, nó được làm bởi một chức năng khác ở OC - hoat động giống như khi bạn lái xe (dành cho tài xế có kinh nghiệm).
Nhiều người có kinh nghiệm trên chuyến đi của mình, hoặc là sau này, [Many people have experienced starting a journey on the road, and then sometime later,]
bạn tới địa điểm mà không hề nhớ gì về trên chuyến đi hay trong giữa thời gian đó! [you arrive at your destination without any real recollection of the journey or the time inbetween!]

Toán học hoàn thành bởi OC-mind, không phải ngôn ngữ, vốn tồn tài chỉ ở bên trong brain-mind.

Gut-feeling là chức năng của harmony không thể giao tiếp với OC hoặc OC-mind. [Gut-feeling is a harmony function that is not able to interact with the OC or the OC-mind in any way]
Nó cũng không hề sử dụng brain-mind, bởi vì nó không phải chức năng của mind [as it is not a mind-function].Nó hoạt động ở hệ thống thần kinh ở phần ruột (?) [gut] ==> https://en.wikipedia.org/wiki/Enteric_nervous_system

Dạng IQ thứ 3: Đồng bộ hóa-IQ (IQ "bình thường")

Đây là IQ "bình thường.Kiểm tra thông thường là kiểm tra OC-mind, nhưng họ không đưa điểm cho OC-mind IQ
(700 là trung bình), thay vào đó , nó chấm điểm ở phần đồng bộ hóa giữa brain-mind và OC-mind. [(700 on average), rather, they give a score of the sync efficiency between the brain-mind and the OC-mind.]

Về phía mặt khác, chất lượng của tiềm thức [subconscious] của bạn (một chức năng khác của harmony), và số lượng tiềm thức mà bạn có thể sử dụng nó liên quan tới đồng bộ hóa chất lượng [quality] ( không phải hiệu quả [efficiency]),
và hoàn toàn độc lập từ IQ [and is totally independent from the IQ].
Do đó, ai đó có đồng bộ hóa-IQ thấp có chất lượng cao đồng bộ hóa có thể sử dụng đễ dàng ở tiềm thức. [Therefore, someone with a low sync-IQ but having a high quality sync can easily use the subconscious.]

Số lượng não của bạn được kích hoạt và hoạt đọng ảnh hưởng chỉ có từ brain-mind IQ của bạn.
Nó không hề có liên quan tới đồng bộ hóa hay đồng bộ hóa-IQ (điểm mà bạn nhận được ở kiểm tra IQ).

Return to “Vietnamese”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest