Hệ thống Yasó

Ley
Posts: 376
Joined: 07 Jan 2018 00:03

Hệ thống Yasó

Unread postby Ley » 06 Nov 2018 10:15

from: viewtopic.php?f=127&t=3391

Ngày hôm nay chúng tôi công bố công cụ healing mới nhất, nó gọi là Yasó (trong Hy Lạp là Iaso). *(Đọc là da-sô)
Yasó giống như thuốc giảm đau với chức năng là loại bỏ năng lượng đau đớn [remove pain energies].

Làm thế nào để tải Yasó:
Yasó cần phải tải ở trong cơ thể mới hoạt động.Quá trình tải về này cần trung bình là , 25 phút.
Để tải được, xem Yasó video này ở đây ==> [ https://www.youtube.com/watch?v=7soS0bfvVtA ] , sử dụng giọng nói của mình ( yêu cầu tải về ) trên màn hình , hoặc được hiển thị ở đâu đó khi video đang chạy, như thế này : "Xin hãy tải hệ thống Yáso (da-sô) trên cơ thể tôi."

Nó sẽ bắt đầu quá trình tải Yasó về, sau khỉ tải bạn có thể làm việc gì đó cho tới khi nó được tải về.

Yasó tự động tải về bên trong Dropbox Crystal nếu như bạn chưa có hãy vào đây : viewtopic.php?f=108&t=1905

Sử dụng Yasó như thế nào:
Để có thể sử dụng Yasó sau khi tải về, đưa lệnh cho Dropbox Crystal.

Ví dụ như : Dropbox (Rốp-bốc), sử dụng Yasó loại bỏ nhức đầu trên tôi. ["Dropbox, use Yasó on my headache."]

Bạn có thể đọc nhỏ hay lớn đều được, nhưng nó cần phải sử dụng bằng tiếng [voice command].
Crystal sẽ lắng nghe và bắt đầu hệ thống Yasó khi nó nghe giọng nói của bạn.
Ngoài ra, bạn cũng có thể viết lệnh cũng được [Viết lệnh trong cuốn sách]. [Alternatively, you can write the command down to start it.]

Hệ thống giám sát đau đớn [Pain monitoring system]:
Yasó có chức năng giám sát đau đớn trên cơ thể tự động.Bạn có lệnh Yasó để giám sát cái vị trí [locations] nào đó mà bạn cảm thấy đau, và để có thể lập tức loại bỏ tất cả năng lượng đau đớn mới (Khi bạn loại bỏ năng lượng cũ , khoảng thời gian nó lại được thay thế cái mới).Nếu như có những năng lượng đau đớn cũ được lập trình vẫn tồn tại, nó cần phải loại bỏ trước.

Yasó cũng có chế độ đoán trước [prediction mode], bạn có thể lệnh để kích hoạt chế độ này khi bạn sử dụng hệ thống tự động giám sát [auto-monitoring system].

Thêm thông tin:
Yasó hoạt động theo:

Pain energies ( Đau đớn ),
Protected energies ( năng lượng bảo vệ), bao gồm cả cảm xúc (emotions) (PL6, PL8 , PL12, và nhiều loại năng lượng bảo vệ khác nhau).
Yasó cũng có thể giải quyết 2/3 tất cả các loại lo lắng (anxieties).

Yasó có thể làm:

Loại bỏ đau đớn cũ được lập trinh trên cơ thể của bạn [Removes old programmed pains that were stored in the body.].
Loại bỏ hoặc vô hiệu hóa đau đớn đang có trên cơ thể. [Removes and disables active, current pains in the body.]
Loại bỏ năng lượng lập trình bảo vệ cũ (PL6, PL8, PL12 và những thứ khác) [Removes old programmed protected energies (PL6, PL8, PL12 and others).]
Loại bỏ năng lượng cảm xúc cũ (Đặc biệt ở PL6) [Removes old programmed protected emotional energies (special kind of PL6).]
Tạo ra lá chắn để tránh khỏi đau đớn nhiều nhất nếu có thể khi nó trở lại vị trí cũ [Creates shielding to prevent further pains as much as possible from returning in the same locations.]

Nếu sử dụng thấy có kết quả hãy bình luận trên Yasó video để nhiều người biết tới hơn.

Một vài lệnh của Aladdingoku bạn có thể sử dụng thử :

1.Rốp-bốc, hãy sử dụng hệ thống Da-sô để loại bỏ tất cả năng lượng đau đớn lập trình cũ trên toàn bộ cơ thể của tôi và làm điều này ở mức độ tối ưu.
2.Rốp-bốc, hãy sử dụng hệ thống Da-sô để loại bỏ tất cả năng lượng bảo vệ lập trình cũ và làm điều này ở mức độ tối ưu.
3.Rốp-bốc, hãy sử dụng hệ thống Da-sô để loại bỏ tất cả năng lượng cảm xúc lập trình cũ và làm điều này ở mức độ tối ưu.
4.Rốp-bốc, hãy sử dụng hệ thống Da-sô để loại bỏ tất cả năng lượng đau đớn đang hoạt động (chạy) trên toàn bộ cơ thể của tôi và làm điều này ở mức độ tối ưu

1."Dropbox, use the Yaso system to remove all old programmed pain energies in my whole body and do this at optimum factor level" (this part usually takes around 2-3 days to finish for the ones that uses the Yaso system for the first time)

2."Dropbox, use the Yaso system to remove all old programmed protected energies and do this at optimum factor level"

3."Dropbox, use the Yaso system to remove all old programmed emotional energies and do this at optimum factor level"

4."Dropbox, use the Yaso system to remove all active and current pain energies in my whole body and do this at optimum factor level" (I usually use this command a couple times a week right before I go to sleep)

Return to “Vietnamese”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest