92s , 91s và lĩnh vực ý thức [Consciousness field] và định nghĩa của "dark"

Ley
Posts: 229
Joined: 07 Jan 2018 00:03

92s , 91s và lĩnh vực ý thức [Consciousness field] và định nghĩa của "dark"

Unread postby Ley » 04 Nov 2018 12:42

from: viewtopic.php?f=72&t=1941

Đây nói về "chúng ta" lĩnh vực ý thức và trong những bí mật lớn nhất của dark [This is about "our" consciousness fields and one of the biggest dark secrets].Nếu như bạn vẫn chưa đọc , có thể xem bài viết này trước : viewtopic.php?f=157&t=3497

Lĩnh vực ý thức của Core hay "nhóm bộ phận" [The consciousness field of cores of "group parts"] của chủng loài thiên thần có kích cỡ tương đương với toàn bộ chủng loài thiên thần [the angel species has a very specific size which is the same in all group-parts of all angel-groups].Nó không quan trọng nếu như họ dark , gray hay light[It does not matter if they are dark, gray or light].

Chúng tôi Protoi sử dụng kích thước này là ví dụ của kích cỡ lĩnh vực ý thức "1" [We Protoi use this exact size as a reference which is defined as consciousness field size "1".]
Chúng tôi gọi nó là: "base consciousness size" (BCS) *(Kích cỡ cơ bản của lĩnh vực ý thức).

Ví dụ tham khảo này cần thiết bởi vì có một vài thứ rất quan trọng phải dựa vào cái này. [This reference is needed because some very important things are dependent on this.]

Như chúng tôi viết rất nhiều lần [As we wrote many times], hầu hết beings phải chấp nhận rất nhiều thứ bị điều khiến [manipulations] trên bản thân họ bởi nhóm LSA để có được cho phép vào "property" này (LSA là kẻ sở hữu "property" này trong quá khứ). Đây là "cửa thu phí" [These are the "entrance deals".]

Trong những điều quan trọng nhất của "cửa thu phí" ["entrance deal"] là lĩnh vực ý thức của Outer-cores. [One of the most important "entrance deal" is about the consciousness field of our Outer-Cores.]

Tất cả mọi người muốn tới "property" này phải chấp nhận chia ra [splitting] lĩnh vực ý thức [consciousness field] của anh/cô ta thành 2 phần cho nhóm LSAs dark.Quy luật [rules] trong "property" này có cái quy tắc cụ thể điều chỉnh [regulation] kỹ năng [abilites] của 8% lĩnh vực ý thức [ 8% consciousness field] sử dụng lĩnh vực ý thức của nhóm thiên thần là ví dụ[tham khảo] [of an angel-group-part as reference]. Vì vậy nó không quan trọng bạn thuộc chủng loài nào[Therefore no matter what species or sub species you are], lĩnh vực ý thức của Outer-Core của bạn đã chia ra làm 2 [the consciousness field of your Outer-Core has been split into two parts].Một phần được tính toán dựa trên mind-abilites tương đương với 8% bộ phận của nhóm thiên thần [angel group parts].Cái "8%" này được kích hoạt [This "8%" part got activated];đó là bạn hiện tại [this is what you are now].Nếu như bạn hỏi bản thân là "tôi là ai" [If you ask yourself "who am I"] , bạn là "8%" của (= "Higher self [siêu thức] / soul [linh hồn]" đó là lý do chính tại sao chúng tôi không thích gọi higher-self hay soul ở đây!) [(= "Higher Self / soul" which is also the main reason why we don't like to talk about HS or soul here!)].

Phần khác đã từng là "bạn" vô hiệu hóa [The other part of what was once "you" got deactivated].Đây là 92% bộ phận của nhóm thiên thần [This is in angel-group-parts 92%], chúng tôi gọi họ là "92s". Để làm rõ , trong nhiều trường hợp , bộ phận 92% phải vô hiệu hóa hoàn toàn trong lúc bạn ở đây [To clarify, in the majority of the cases, these 92 percent-parts are totally deactivated during the time you are here]. If you are here for 20 "3D incarnations" *(Không hiểu phần này) , 92-bộ phận của bạn không chỉ vô hiệu hóa trong lúc bạn đang ở hành tinh này [your 92-part is not only deactivated during your time on this planet], nhưng cũng vô hiệu quá trong những thời gian bạn đang hóa thân [but also deactivated for the time between your incarnations].Anh/cô ta vô hiệu hóa trong cái khoảng khắc mà bạn vào cái "property" này cho tới bây giờ [He/she is deactivated from the moment you entered this property until now.].

Tình huống hiện tại có chút khác biệt bên phía dark thuộc nhóm LSA (nhóm =Lucifer , Sadana , Ahriman)].Họ làm 2 cái quyết định rất quan trọng cho bản thân [They made two very important changes for themselves] (Đúng vậy , tất cả đều ngang hàng [equal] , nhưng vài thứ hơn cả equal..) [yes, all are equal, but some are more equal... ].Trước tiên bọn chúng chia ra là 9/91 không phải 8/92.Nhìn có lẽ không nhiều nhưng 9 nó lớn hơn khoảng 12.5% so với 8! [This doesn't sound much but 9 is 12,5% bigger than 8!]Vì vậy chúng ta 8% "ngu ngốc" khiến mọi thứ trở nên rất khác biệt [this makes a big difference!]!Nhưng nó không phải là điều tệ nhất [But this is still not the worst thing].Nhóm LSAs "tải về" [installed] cho Outer-Cores của bản thân một cái đai nhân cách thứ 2 [second-personality-belt] (Thứ này bất hợp pháp) [(which is illegal btw...)] và kích hoạt 91s của bản thân! [and activated their 91s!]Vì vậy trong khi chúng ta tất cả "không kích hoạt" [deactivated], lũ LSAs số lượng đông đảo kích hoạt 91s [the LSAs had strong forces in many activated 91s].Đó cũng là lý do tại sao chúng ta thấy "những người tốt" là cái thứ khốn nạn thứ mà vốn là bọn chúng [This is also the reason why we see some of the "very good people" as the real big motherfuckers who they really were] , ví dụ như Gandhi, Einstein , Mandela , Mother T. là cái lũ chết tiệt LSA D5 giấu tội ác của bản thân đằng sau cái mặt nạ "người tốt" [lightmask] của bộ phận 9%...và tất nhiên bọn chúng làm những thứ mà dark phải làm...[and they did exactly the fucking dark jobs that were needed...]

Tác dụng hiện tại là gì?[What are the effects now?] Tất cả 8% ở dưới đây đã trải qua tiến hóa phân dạng [All 8% parts had to undergo a fractal evolution down here].Kể cả rất nhiều 8% của (Không thuộc nhóm LSA) darks tới đây để chữa trị [healed] thành light hoặc grays bởi tiến hóa phân dạng này [Even many 8% parts of the (non LSA belonging) darks who came here got healed into light Grays by this fractal evolution].Trong trường hợp này chúng ta ít nhiều đều giống nhau [In this case we all are more or less the same down here].Tất cả Outer-Cores được kích hoạt bộ phận 8%/9% và không kích hoạt 92%/91% bộ phận (chúng tôi vô hiệu hóa phần 91 của nhóm LSA khoảng thời gian trước).Bộ phận 8/92 được tính ra là 2 beings theo luật mới của "property" này vì vậy họ được coi là 2 beings khác nhau.[they can be treated as two beings as well].Có nghĩa là , tất cả bộ phận phân dạng [Fractal parts], được phân loại là F3 (xem thêm ở đây về phân loại: viewtopic.php?f=157&t=3511) hay nói đúng là dưới đây [or better down here], họ có quyền lựa chọn để tách ra [split] với 92 bộ phận ý thức của họ , nếu như phần 92 này là dark [they can decide to split their 92 consciousness part away, if this should be a dark one].Nếu họ không đưa ra quyết định này , phần D sẽ bị dẫn đi và crashed sau khi "chết ở 3d" của bộ phận 8% [If they don't take this decision consciously, the D-part will get taken away and crashed after "3d death" of the 8% part.]

Tình huống cho những người hóa thân ở OIC nó rất khác biệt so với trên dành cho những người không hóa thân ở OIC [The situation for OIC incarnated is also much different from the above description for non OIC incarnated ones].OIC về mặt "địa lý" nằm ngay ở "property" này.[OIC is "geographically" located in this property]. nhưng nó là off-grid mini creation và như vậy nó không được coi là một phần của "property" này [ but it is an off-grid mini creation and therefore it doesn't count as part of this property].Tất cả mọi người tôi "property" này và nằm ngoài OIC không có lựa chọn để rời khỏi "property" này [Everyone who came into this property and stayed outside OIC had no chance to leave the property], vì vậy khi tách ra lĩnh vực ý thức là vĩnh viễn [so the splitting of the consciousness fields was permanent].Tuy nhiên , những người tới từ OIC có thể ra vào tự do "property" này sau khi "chết ở 3d".Có nghĩa "trạm thu phí" ["entrance deals"] của bọn chúng đã bị hủy bỏ và phần 8% , 92% được cấy ghép lại lần nữa nhưng nó có hậu quả đó là phần 8% sẽ mất tất cả quá trình tiến hóa mà anh/cô ta đạt được ở dưới đây.Đó chính là lý do tại sao lại không có phân dạng cấu trúc [no fractal structures] ở OIC và tại sao những người hóa thân ở OIC và OIC beings không hề biết phân dạng năng lượng và phân dạng tiến hóa là cái gì [and why all those OIC incarnated and OIC beings have no clue about the fractal energies and the fractal evolution].Để có thể cứu quá trình tiến hóa của những người đã hoàn thành quá trình tiến hóa này [To help save the already completed evolutionary steps], chúng tôi tạo ra lựa chọn cho tất cả những người hóa thân ở OIC rời khỏi OIC bằng lệnh [we created the option for all OIC incarnated to leave the OIC by command.]
Ley
Posts: 229
Joined: 07 Jan 2018 00:03

Chi tiết về lĩnh vực ý thức của tộc thiên thần

Unread postby Ley » 05 Nov 2018 06:12

from : viewtopic.php?f=72&t=1941

Như tôi đã viết ở chủ đề khác [As already written in other threads], khoảng 92% con người thuộc về biến thể [variation] của tộc thiên thần [about 92% of mankind belong to some variation of angel tribes]. Tất cả bọn họ đều có điểm chung là lĩnh vực ý thức 7 chiều [CF-Consciouness field is 7 dimensional.]

Giờ tôi đã tìm hiểu ra nó nghĩa là gì [Now I found out what this means], và tôi làm cái đơn giản mind-model cho cái này bằng cách sử dụng thứ có sẵn liên quan tới lập trình máy tính ở 3D [3D compter programming].Hãy xem thêm ở đây trên Wikipedia : https://en.wikipedia.org/wiki/Array_data_structure nếu như bạn không biết aray nghĩa là gì trong lập trình [if you don't know what an array is in computer programming.]

Bạn có thể nghĩ CF là 7-dimension array. Chúng ta có "điểm bắt đầu, dim 1

Mỗi cái 2.3E14 arrays chứa khoảng 1 tới 5 sub-arrays và giữa 1 và 7 energetic objects. *(Không phải chuyên gia cái này, không dịch bậy được)

Mỗi cái energetic objects làm theo như chức năng của CF [These energetic objects are doing the functions of CF].Mỗi cái energetic object bao gồm có 5 chiều không gian năng lượng [Each energetic object consists of 5 dimensional energies].Bản thân arrays không có chức năng [The arrays themselves don't have functions].

Cấu trúc của array trên dành cho dims 2 và 6. [The array structure above is for the dims 2 to 6.]
Dim thứ nhất không có energetic objects. [The 1st dim has no energetic objects.]
Dim thứ 7 cũng có từ 1 tới 7 energetic objects ở mỗi array [The 7th dim also has between 1 and 7 energetic objects in each array],nhưng không có thêm sub-arrays. [but no more sub-arrays]

Mỗi energetic object được kết nối với tất cả parent objects, tất cả child objects và tất cả sister objects [Each energetic object is connected with all parent objects, all child objects and all sister objects.]
Parent objects những objects này , là một phần của parent array bên cạnh own array [Parent objects are those objects, which are part of the parent array beside the own array.]
Sister objects những objects này , chưa theo cùng một array [Sister objects are those objects, which are contained in the same array.].
Child objects là objects chứa bên trong sister arrays hay của object. [Child objects are objects contained in the sister arrays of an object.]

Vài ví dụ :

Code: Select all

dim 1       dim2         dim3         dim 4

array01| -> array02...
       | -> array03...
       | ->|array04| -> |array05| -> |array07|
           |obj01  |    |obj03  |    |obj06  |
           |obj02  |    |obj04  |
                        |obj05  |
                        |array06| -> |array08|
                                     |obj07  |Trong ví dụ obj01 và obj02 là parents của obj03.
obj04 và obj05 là sister objects của obj03.
array05 và array06 là sister arrays của obj03.
obj06 và obj07 là child objects của obj03.

Angel IDs (xem thêm ở đây viewtopic.php?f=157&t=3515) có objects trong dim 1.

Vì vậy non-IDs của tộc thiên thần có dạng 30 chiều CF (6 levels of 5 dimensional connected objects).IDs có 35 dims.Đây là lý do tại sao con số cao hoặc objects phức tạp mà chúng tôi kiếm được trong creations (như darks là ví dụ) có khoảng 35 dimensional objects.[So non-IDs of angel tribes have a kind of 30 dimensional CF (6 levels of 5 dimensional connected objects). IDs have 35 dims. This is the reason why the highest number of complex objects that we found in creations (at darks for example) have been 35 dimensional objects.]

Return to “Vietnamese”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest