Lĩnh vực ý thức [Consciousness field (CF)]

Ley
Posts: 234
Joined: 07 Jan 2018 00:03

Lĩnh vực ý thức [Consciousness field (CF)]

Unread postby Ley » 08 Nov 2018 10:57

from: viewtopic.php?f=72&t=2093

Ở trong bài viết này nói về (Outer-core (OC) và Core ==> viewtopic.php?f=157&t=3497&p=27544#p27544 ) Tôi đã chỉ ra đa số chúng ta (gia đình thiên thần) được "xây dựng" như thế nào ở higher levels.Và đây thông tin tôi viết liên quan tới lĩnh vực ý thức [consciousness field] ==> viewtopic.php?f=157&t=3514

Bài viết này sẽ nói về cấu trúc bên trong của lĩnh vực ý thức.

Đây là danh sách chức năng , không có theo thứ tự cụ thể:

1).Ý thức [Consciousness] (fractal)
2).Tiềm thức [Sub-Consciousness) (fractal)
3).Ego (đừng nhầm lẫn với egoism / fractal)
4).Phần cảm xúc ý thức [Conscious emotional part] (non-fractal , ví dụ nguồn gốc của giận dữ [rage])
5).Phần cảm xúc không ý thức (Non-fractal, ví dụ cảm xúc phản ứng với âm nhạc)
6).Bộ phận tính toán (fractal)
7).Hệ thống niềm tin [Belief system] (fractal)
8).Hệ thống lọc-thông tin [Info-filter system] (fractal)
9).Cảm giác [feeling] (non-fractal / mục tiêu chính của đau đớn [main target of pains])
10).Kết nối với being khác (fractal)
11).Lương tâm [Conscience] (fractal)
12).Không biết [unknown] (non-fractal)

Những thứ như gut-feeling, bản năng [instinct] hay những thứ khác, nó nguồn gốc khác so với CF.

Danh sách chức năng của CF còn rất xa để trọn vẹn.

Trong điều kiện ban đầu tất cả 12 bộ phận này đều ở bình đẳng cấp [In original condition all of these 12 parts are on equal level].
Để hiểu biết về CF level chúng ta cần tạo một cái mind-model dễ hiểu.Nghĩ nó như hỗn hợp âm thanh như thế này:

Image

Giờ hãy tưởng tượng nó trong mind model, là mỗi 12 bộ phận của CF là soundtrack.Trong trường hợp bình thường (không phải ở 3D), tất cả 12 soundtracks này đều ở cấp độ ngang nhau, trong một loại tự sắp đặt [in a self regulated kind].Bằng cách này tất cả bộ phận khác nhau của CF có thể chơi cùng nhau theo giai điệu hài hòa riêng biệt độc đáo của từng bộ phận.Harmony này nó độc đáo cho mỗi being.

Nhưng chúng ta ở dưới đây khác nhau hơn thứ này.Để được cho phép hóa thân ở 3D chúng ta phải chấp nhận nhóm dark lsa1 tải 2 cái sửa đổi bên trong OC ở bên trong đai "toa xe" [installed two modifications in our OC in the waggon belt].Hai cái sửa đổi này có tác dụng trên CF của chúng ta.

Thứ đầu tiên nó khuếch đại soundtrack 1).Nghĩa là mind model của chúng ta, đó là tự điều chỉnh của từng sound ở mức độ cấp rất thấp [This means in our mind model, that the regulators for all other soundtracks are on a very low level],nhưng phần tự điều chỉnh dành cho 1) luôn luôn ở mức độ "cao".Nó có tác dụng là, đó là không thể nào nghe tất cả tầng số âm thanh cấp thấp [that it is not possible to hear all the lower soundtracks].Bạn chỉ có "nghe" thấy họ,nếu như có sự kiện nào đó khiến cho tự động điều chỉnh lên cao một tí [You can only "hear" them, if events push the belonging regulator up for a while].

Cái thứ 2 kết nối với hệ thống thở của 3D avatar đến 9).Nhiều tác dụng của thở liên quan tới đoạn kết nối này.Cấp độ của soundtrack của 9) bình thường thì ở 1/3 của 1) level.Về 10 cái thứ khác thì khoảng 1/12 level của 1).Nếu như bạn tập trung thở, bạn tăng cấp độ của 9) .Ở những dạng như ngồi thiền, và level của 9) tăng tới 3/4 từ cấp độ của 1) [In many kinds of meditations this is used, and the level of 9) increases up to 3/4 of 1) level],trong khi cấp độ của 1) bản thân nó thấp hơn so với 3/4.Như thế 1) và 9) ngang nhau [By this 1) and 9) are becoming equal].

Tôi thêm vài thí nghiệm.Tôi có thể hạ thấp lại "noise level" của 1) bằng ý nghĩ [will] ( hay không ý nghĩ, khó để diễn tả..).Trong khoảng khắc khi mà suy nghĩ của tôi trở thành "off" [tắt] (Tôi đạt tới 3/4 level với 1) ),nhịp thở của tôi cũng dừng lại, và tôi phải bị bắt buộc chuyển qua "ý thức thở" [conscious breathing].

Kết quả nó luôn như thế này: Kết nối giữa nhịp thở và bộ phận 9) của CF để chắc chắn , chúng ta không thể có thể sử dụng hoàn toàn CF [that we are not able to get our full CF functions working].Chúng ta không thể nào sử dụng kỹ năng và công cụ , chúng ta không thể nào "tỉnh dậy".Nói theo kiểu của những người "tâm linh" nó nghĩa là , chúng ta có không khả năng thức tỉnh bản thân / higher-self.

Nhưng nó không phải tất cả.Những người hóa thân ở OIC có dạng "thay thế" cho những thứ này (bỏ vào bởi dark...) mô phỏng suy nghĩ giống như 10 bộ phận của CF. Nhưng bọn này cũng không có ý tốt gì, và tác dụng là, những người ở OIC nghĩ rằng họ đã thức tỉnh, nhưng sự thật là họ ngủ say hơn bất cứ ai.

Return to “Vietnamese”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest